ติดต่อเรา

โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

 

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  จังหวัดพิษณุโลก

 

เลขที่  217  บ้านหนองไผ่ล้อม  หมู่ 6  ตำบลบึงพระ  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000

 

โทรศัพท์  : 055-287521

 

โทรสาร  : 055-287519

 

ผู้ประสานงาน  : พระครูรัตนสุตาภรณ์,ดร. : 08-1042-7182

 

                  พระปลัดพิพัฒน์พงษ์  ภทฺทวํโส : 08-6792-7842

 

www.facebook.com/nannoi.summer